Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami, które zakładały spadek zysk o 11 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

Przychody w całym 2010 r. wyniosły 20,4 mld zł czyli o 5 proc. mniej niż w 2009 r. i również były one zgodne z wcześniejszymi wyliczeniami. Spółka zaznaczyła, że mniejsze przychody są skutkiem mniejszych rekompensat za rozwiązane ustawowo kontrakty długoterminowe na sprzedaż energii elektrycznej. PGE już wcześniej informowała, że w  przychodach pojawi się luka z tego tytułu. Nie udało się jej zapełnić, jak zakładano, sprzedając akcje Exatelu.

Na koniec roku spółka energetyczna posiadała aktywa o wartości 44 mld zł, o 5 proc. więcej niż na koniec 2009 r.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej rekomenduje wypłatę 0,65 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie.