Wczoraj w Wilnie pomiędzy spółką Orlen Lietuva a litewskim portem Klaipedos Nafta została zawarta umowa dotycząca przeładunku produktów naftowych. Kontrakt podpisany przez Ireneusza Fąfarę, dyrektora generalnego Orlen Lietuva oraz Rokasa Masiliusa, dyrektora generalnego Klaipedos Nafta określa koszty przeładunku paliw produkowanych przez rafinerię do końca 2024 r.

Spółka Orlen Lietuva należąca do grupy Orlen jest głównym partnerem biznesowym litewskiego naftoportu. Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich 10 miesięcy przeładowało tą drogą 3,2 mln ton produktów. W całym 2010 r. za pośrednictwem terminalu przesłano 3,2 mln ton lekkich produktów naftowych i 1,5 mln ton ciężkich produktów naftowych.

- Przeprowadziliśmy konstruktywne rozmowy z Orlen Lietuva i rozpoznaliśmy wzajemne potrzeby i oczekiwania, co doprowadziło do zawarcia porozumienia korzystnego dla obu stron. Umowa ta jest zapewnieniem pozyskania wiarygodnego partnera biznesowego dla Klaipedos Nafta na następne 13 lat – powiedział Masilius. Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen zaznaczył, iż ma nadzieję, że kontrakt zapewni lepszą współpracę pomiędzy firmami.

Orlen Lietuva zajmuje się przetwarzaniem ropy naftowej. W jego posiadaniu znajdują się rafinerie, sieci rurociągów ropy naftowej i produktów naftowych, terminal morski i sieci stacji benzynowych. Firma jest jednym z głównym eksporterów produktów naftowych na rynek litewski, łotewski i estoński. Swoje produkty dostarcza również do Europy Zachodniej, USA i na Ukrainę.