Na mocy zawartej w czwartek ugody, dwóch z trzech członków konsorcjum (Energoprojekt-Katowice i PUT Mador) zapłaci Elektrowni Opole łącznie 1,4 mln zł. Natomiast spółka należąca do Introlu nie została obciążona żadnymi kosztami.

Sporne zlecenie dotyczyło wykonania w opolskiej elektrowni układu pomiaru energii chemicznej paliwa na układzie nawęglania. Władze Introlu od początku zaistnienia sporu wskazywały, że ich firma wykonała zlecenie w terminie.