Spór dotyczył opóźnień przy budowie bloku energetycznego w Bełchatowie. Z tego tytułu PGE domagało się od Alstomu zapłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy. Jakie były ustalenia stron? Tego PGE nie ujawnia. Przekonuje jedynie, że ugoda zamyka sprawę uregulowania roszczeń PGE i w pełni zaspokaja poniesione straty i utracone korzyści.

- Od strony technicznej blok pracuje bez zarzutu osiągając moc maksymalną 910 MW – poinformował Tadeusz Banasiak, dyrektor oddziału Elektrownia Bełchatów.