Oznacza to, że zlecenie warte  9,4 mld zł netto (blisko 11,56 mld zł brutto) trafi do konsorcjum z udziałem: Rafako, Polimeksu-Mostostalu i Mostostalu Warszawa. To jeden z największych przetargów w historii polskiej energetyki.

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w listopadzie ub. r. Alstom zaproponował Polskiej Grupie Energetycznej nieco niższą cenę niż konsorcjum polskich firm, ale jego oferta została odrzucona ze względów formalnych. Alstom oprotestował przetarg, ale PGE uznało te roszczenia za bezzasadne. Firma odwołała się więc od tej decyzji do KIO, który odwołanie odrzucił.

Od postanowień KIO przysługuje jeszcze skarga do sądu okręgowego, ale nawet jej wniesienie nie blokuje PGE możliwości podpisania kontraktu z wykonawcą.