Jak poinformowała spółka w komunikacie, wartość kontraktu na wykonanie gazociągu o średnicy 700 mm i długości 168 km wynosi 178 mln zł netto . Umowa została zawarta z wybranym w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonawcą ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Kontrakt ma wartość ponad 178 mln zł netto.

Gazociąg Gustorzyn–Odolanów stanowi modernizację istniejącego układu przesyłowego Odolanów–Gustorzyn–Mogilno. Budowa gazociągu realizowana będzie w dwóch etapach: Gustorzyn–Turek o długości ok. 83 km i Turek–Odolanów o długości ok. 85 km.

Według wariantu wybranego do realizacji gazociąg został zaprojektowany wzdłuż istniejącego układu łączącego bezpośrednio węzły Odolanów i Gustorzyn. Umożliwi on przesył gazu w dwóch kierunkach, zależnie od potrzeb systemu, z równoczesnym odbiorem gazu z magazynów w Mogilnie i Wierzchowicach.

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 175,45 mln zł.  Planowany termin zakończenia inwestycji – marzec 2014 r.