W jego miejsce powołany został  Michał Gołębiowski. Wcześniej do zarządu płockiego koncernu wpłynęło pismo Ministerstwa Skarbu Państwa informujące o odwołaniu ze składu rady Janusza Zielińskiego i powołaniu jego miejsce Cezarego Banasińskiego. W myśl statutu spółki ministerstwo ma prawo odwołania i powołania jednego członka rady nadzorczej, bez zgody pozostałych akcjonariuszy.

Jednym z pierwszych zadań nowej rady będzie powołanie członka zarządu ds. petrochemii PKN Orlen. Obecnie funkcję tę pełni oddelegowany czasowo z grona rady nadzorczej Piotr Wielowieyski.  Kandydat na to stanowisko musi zostać wybrany w drodze konkursu najpóźniej do 9 marca 2012 r.

Michał Gołębiowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2009 był ekspertem w Ministerstwie Środowiska. Od 2009 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa, obecnie zasiada na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Spółek Kluczowych. Jest odpowiedzialny m. in. za nadzór nad strategicznymi spółkami sektora paliwowego i gazowego. Od marca 2010 r. jest członkiem rady nadzorczej spółki Polskie LNG.

Cezary Banasiński jest doktorem nauk prawnych, docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wydział Zarządzania oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2001-2007 był prezesem UOKiK. Od 2002 do 2004 r. był szefem Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialnym za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji". Od 2006 do 2007 r. był członkiem Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. W latach 2005-2006 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.