Referencje Alstomowi wystawił dyrektor należącej do PGE Elektrowni Bełchatów, ale centrala PGE zakwestionowała jego decyzję. Swoje stanowisko uzasadniła tym, że prace zostały opóźnione, a w nowym bloku wykryto liczne wady i usterki. Tymczasem Alstom przekonuje, że PGE uzyskał we wrześniu 2011 r. pozwolenie na użytkowanie bloku w Bełchatowie. – Jest ono jednoznacznym potwierdzeniem prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zamówienia objętego kontraktem, umożliwiającego komercyjne użytkowanie bloku – przekonuje Alstom.

Zdaniem francuskiego koncernu przy inwestycjach o tak dużej skali jest naturalnym, że występują usterki podlegające usuwaniu w okresie gwarancji jakości, które nie wpływają jednak na możliwość eksploatowania bloku zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem.

- W związku z powyższym zamierzamy zwrócić się do PGE, aby wyjaśnić powstałą sytuację w drodze bezpośrednich rozmów – poinformował Alstom.