Według UOKiK, firma RWE Polska, która jest monopolistą na rynku dystrybucji energii elektrycznej na terenie Warszawy i okolicznych gmin, wykorzystując swoją przewagę rynkową w latach 2004 - 2007 narzucała swoim kontrahentom na rynku dystrybucji i jednocześnie konkurentom na rynku obrotu energią niekorzystne warunki umów.

Spółka nakładała na nich obowiązki, których sama nie musiała spełniać jako sprzedawca energii. UOKiK stwierdził, że praktyki monopolisty podnosiły koszty działalności  sprzedawców, narażając ich na straty finansowe, a tym samym utrudniając im utrzymanie się na rynku i nałożył na RWE Polska karę 6,3 mln zł.

Z kolei na praktyki Energi-Operator poskarżyła się gmina Bytów (woj. pomorskie). Jak ustalił UOKiK, spółka utrudniała gminie wybór sprzedawcy energii dostarczanej do punktów oświetleniowych placów, ulic i dróg publicznych. Spółka, wykorzystując fakt, że jest właścicielem większości infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy oświadczyła, że nie wyrazi zgody na dostawę energii przez podmiot spoza grupy kapitałowej Energa.

Tymczasem zgodnie prawem oświetlenie miejsc publicznych i dróg należy do zadań własnych gminy, która ponosi koszty dostarczania energii, dlatego powinna mieć prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy. Energa-Operator została ukarana sankcją finansową w wysokości 260 tys. zł.

Zarówno RWE Polska, jak i Energa-Operator, odwołały się od decyzji UOKiK.