– Do tej kontroli włączamy wszelkie wnioski napływające od nas od organizacji pozarządowych, mieszkańców czy posłów – poinformował Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK.

Pilnego sprawdzenia, czy przy wydawaniu koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego są spełnione wymogi związane z ochroną środowiska i ochroną zdrowia, domagają się przedstawiciele partii Zieloni 2004. – Najpierw należało zrobić kilka próbnych odwiertów, żeby się przekonać, jak technologia szczelinowania hydraulicznego sprawdzi się w polskich warunkach. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich czynników ryzyka związanych z tą metodą można było zacząć udzielać koncesji poszukiwawczych – mówi przewodniczący partii Radosław Gawlik.

W ostatnich latach Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, m.in. firmom PGNiG, Lotos, Orlen Upstream, Exxon Mobil, Chevron czy Talisman Energy.

Za dwa dni poznamy raport o łupkach

Na 21 marca Państwowy Instytut Geologiczny zapowiedział publikację raportu o szacunkowych zasobach gazu łupkowego w Polsce. Z dotychczas przedstawionych prognoz wynika, że jest go od 1 bln m sześc. (Rystad Energy) do 5,3 bln m sześc. (Energy Information Agency). Inne szacunki określiły zasoby na 3 bln m sześc. i 1,4 bln m sześc. Najbardziej wiarygodne będą jednak prognozy PIG, gdyż zostały częściowo oparte na wynikach z ostatnich odwiertów w Polsce.