Sprzedaż wyniosła 8,2 mln ton, czyli o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. i o 10 proc. mniej niż w IV kw. ub.r. Jest to efekt wzrostu sprzedaży detalicznej, która rdr poszła w górę o 8 proc., głównie dzięki zwiększeniu wolumenów na rynku polskim, niemieckim i litewskim, a także zwiększeniu się sprzedaży petrochemicznej o 10 proc. osiągnięty głównie dzięki rozpoczętej w II kwartale 2011 roku sprzedaży kwasu tereftalowego PTA oraz wyższej sprzedaży olefin, poliolefin i nawozów sztucznych.

Sprzedaż rafineryjna spadła z kolei o 2 proc. w efekcie utrzymujących się wysokich cen ropy naftowej kształtujących ceny paliw oraz wyższych wolumenów transferowanych do sieci detalicznej.

Dodatni wpływ wyższych wolumenów sprzedaży przewyższył negatywny wpływ otoczenia  makroekonomicznego. „Łączny wpływ zmian czynników makroekonomicznych oraz wzrostu wolumenów sprzedaży wyniósł około 0,1 mld zł. Pozytywny wpływ odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej w styczniu 2012 r. wyniesie około 0,2 mld zł. Pozytywny wpływ przerobu rop o niskiej zawartości siarki, który miał miejsce I kw. 2011 roku wyniósł około 0,3 mld zł. W rezultacie łączny wpływ netto powyższych zdarzeń jednorazowych w I kw. kwartale 2012 roku wyniesie (-) 0,1 mld zł. Ujemny wpływ pozostałych elementów, w tym głównie zmian legislacyjnych w zakresie opodatkowania biokomponentów w paliwach wyniósł około (-) 0,2 mld zł, a zmiana salda netto na pozostałej działalności operacyjnej obniży wynik operacyjny o około  0,1 mld zł, głównie w związku z otrzymanym w I kw. 2011 roku zwrotem części kary zapłaconej Energa-Operator" - tłumaczy zarząd w raporcie.

W rezultacie szacowany wynik operacyjny wg lifo będzie niższy o około 0,3 mld zł w porównaniu z ub.r. W wyniku rosnących cen ropy naftowej szacowany efekt lifo zwiększający wynik operacyjny wyniesie w i kw. br. około 0,7 mld zł. Natomiast szacowany zysk operacyjny za I kw. 2012 roku wyniesie około 0,9 mld zł.