Jeśli w tym tygodniu strony nie wypracują kompromisu, ogłoszą spór zbiorowy. Podobny spór trwa już w Orlen Laboratorium i Orlen Administracja.

Związki żądają podniesienia pensji zasadniczych ok. 250 jej pracowników o 200 zł brutto miesięcznie dla każdego z zatrudnionych i o kolejne 150 zł dodatku uznaniowego (takie podwyżki przyznano w spółce dominującej koncernu paliwowego). Pierwszy termin rokowań wyznaczono na ten piątek. – Jeśli nie uda się wypracować kompromisu, to zamierzamy uruchomić procedurę sporu zbiorowego – mówi „Rz" zasiadający we władzach jednego ze związków, prosząc o zachowanie anonimowości.

2,4 tys. zł nagrody jednorazowej dostaną pracownicy głównej spółki PKN Orlen w 2012 r.

Jeśli do tego dojdzie, będzie to już trzecia spółka zależna Orlenu w sporze zbiorowym z władzami. Spory trwają w firmach świadczących usługi laboratoryjne i administracyjne (w sumie chodzi o blisko 850 osób z trzech spółek). Rozstrzygnięć i kolejnych kroków w obu przypadkach można się spodziewać także do końca tego tygodnia. – W przypadku Orlenu Administracji szanse na uzyskanie jakiejkolwiek podwyżki są najmniejsze – mówi związkowiec. Szanse na wypracowanie porozumienia ocenia jak 60 do 40 proc.