Rezultat okazał się lepszy niż 233,5 mln zł zysku wskazane przez analityków w ankiecie Bloomberga.

Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2012 roku wyniósł 285,15 mln zł.

EBITDA wyniosła w I kwartale 489,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast prawie 2,646 mld zł.