Spółka Petrolinvestu ma umowę o wspólnych operacjach z Totalem

TOO OilTechnoGroup (OTG), spółka kontrolowana przez Petrolinvest zawarła z firmą TOTAL E&P Koblandy, spółką należącą do grupy Total umowę o wspólnych operacjach. Total zostanie operatorem dla wszystkich prac na terenie kontraktu OTG

Publikacja: 24.05.2012 11:46

Spółka Petrolinvestu ma umowę o wspólnych operacjach z Totalem

Foto: Bloomberg

Porozumienie to jest następstwem umowy zawartej pomiędzy Petrolinvestm, OTG i Total w marcu 2010 roku, na mocy której Total zobowiązał się do sfinansowania prac na terenie kontraktu OTG w kwocie 70 mln dol. Obejmują one między innymi wiercenie odwiertu Koblandy-4, w zamian za co OTG zobowiązało się do przeniesienia na rzecz Total 50 proc. udziału w Kontrakcie OTG.

Na podstawie umowy Total zostanie operatorem dla wszystkich prac na terenie kontraktu OTG, z wyjątkiem prac prowadzonych na strukturze Shyrak.

Do głównych obowiązków Totala, jako operatora, należy m.in. prowadzenie prac zgodnie z kontraktem OTG, przepisami prawa,  uzyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń,  przygotowanie i przedstawianie OTG raportów dotyczących wspólnych operacji oraz utrzymywanie odpowiedniego ubezpieczenia.

Koszty działalności operatora związane ze wspólnymi pracami pokrywane będą przez strony w stosunku do ich udziału w kontrakcie, przy czym w okresie wykonywania odwiertu Koblandy-4 koszty przypadające na OTG pokrywane będą przez Total.

"OTG będzie zobowiązany do zwrotu przypadających na OTG, a opłaconych przez Total kosztów odwiertu Koblandy-4 (powiększonych o odsetki w wysokości LIBOR + 5%) z udziału OTG w produkcji odwiertu Koblandy-4 lub ze środków pochodzących ze sprzedaży tej produkcji. Umowa JOA przewiduje powołanie wspólnego Komitetu Operacyjnego składającego się z przedstawicieli stron, który nadzorować będzie wspólne prace prowadzone na kontrakcie OTG. W okresie wykonywania odwiertu Koblandy-4 (tzw. carry period) OTG zobowiązało się do wykonywania prawa głosu w komitecie w taki sam sposób jak Total" - czytamy w komunikacie.

"Umowa wejdzie w życie w dniu wejścia w życie aneksu do kontraktu OTG przenoszącego na Total 50% udział w kontrakcie OTG, którego zawarcie stanowi jeden z warunków zawieszających umowy farm-out zawartej pomiędzy Spółką, OTG oraz Total w dniu 16 marca 2010 roku" - dodano.

Porozumienie to jest następstwem umowy zawartej pomiędzy Petrolinvestm, OTG i Total w marcu 2010 roku, na mocy której Total zobowiązał się do sfinansowania prac na terenie kontraktu OTG w kwocie 70 mln dol. Obejmują one między innymi wiercenie odwiertu Koblandy-4, w zamian za co OTG zobowiązało się do przeniesienia na rzecz Total 50 proc. udziału w Kontrakcie OTG.

Na podstawie umowy Total zostanie operatorem dla wszystkich prac na terenie kontraktu OTG, z wyjątkiem prac prowadzonych na strukturze Shyrak.

Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Energetyka
Rekordowe rządowe subsydia energetyki. Wszystko przez kryzys energetyczny
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej