Inwestycja finansowana jest z Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Obecnie OPEC oczekuje na przelanie pierwszej transzy w wysokości 2,3 mln zl.  Szacowana wartość  całego projektu wynosi  27,5 mln. zł, z czego maksymalne dofinasowanie z środków unijnych wynosi 15,86 mln. zł.

W ramach projektu do 2013 roku zrealizowanych zostanie 11 zadań (z których do tej pory wykonano cztery). Wśród nich są m.in. przebudowa sieci na osiedlach Centrum, Łęczysk i przebudowa magistrali 1 Armii Wojska Polskiego oraz sieci rozdzielczej Statoil-Korczaka. Poza tym prawie 4 mln zł zostaną przeznaczone na unowocześnione sterowania siecią.

W trakcie prac Energa wymieni ponad 6 km sieci kanałowych na preizolowane oraz izolację sieci przesyłowej napowietrznej na odcinku ponad 2 km. W ramach rozbudowy sterowania siecią  zostanie wdrożony system modelowania sieci, monitoring i odczyt urządzeń pomiarowych i węzłów, monitoring i sterowanie sieci Energa OPEC.

- Jestem dumna ze współpracowników. To było wielkie wyzwanie. Podjęliśmy je i w mojej ocenie udało nam się – mówi cytowana w komunikacie prezes zarządu, Zenobia Gadomska.

Energa OPEC jest jedyną w grupie Energa spółką dystrybucji ciepła. Posiada sieć ciepłowniczą długości ok. 100 km, którą  dostarcza ciepło do ponad 1300 bloków i domów na terenie Ostrołęki.