Do wyścigu o fotel prezesa poznańskiej Enei wystartowali menedżerowie z doświadczeniem zarówno w państwowych spółkach energetycznych, jak i np. sektorze bankowym. Przedstawiciele branży energetycznej oceniają, że powołanie Krzysztofa Zamasza do tego, by pokierował Eneą, to słuszny wybór. Ma on w branży opinię fachowca.

Zamasz w Tauronie jest wiceprezesem do spraw handlowych, czyli odpowiada za obrót i sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługę klienta w ramach grupy. Stanowisko to pełni od marca 2008 r. Zasiada również w radach nadzorczych spółek należących do łańcucha wartości Tauronu.

Z energetyką jest związany jest od 1999 r.. Od tego czasu aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiej energetyki, będąc m.in. Ekspertem  Podkomisji ds. Energetyki przy Komisji Gospodarki Sejmu RP oraz Członkiem Komitetu ds. Rynku  EURELECTRIC (grupa robocza Wholesale Markets&Trading). Sprawuje także funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie.