Dotychczasowych funkcji nie pełnią również jego zastępcy, Zygmunt Rachfalski – wiceprezes ds. technicznych oraz Arkadiusz Krakowiak odpowiedzialny za obszar handlu. Uzasadnienia tych decyzji nie podano.

Do czasu uzupełnienia składu zarządu Eneą Wytwarzanie kierować będą pozostali członkowie zarządu: Renata Czech,  wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych, oraz Stanisław Potyra, wiceprezes  ds. strategii i rozwoju. Enea Wytwarzanie prowadzi strategiczną inwestycję – budowę bloku o mocy 1075 MW, kosztem 6,4 mld zł brutto. To najbardziej zaawansowany tego typu projekt w całym kraju.

Zmiana u sterów spółki wytwórczej to nie koniec kadrowych roszad, na które zanosi się w Enei. Rozpoczęły się już poszukiwania nowych menedżerów do spółki matki, ponieważ kadencja obecnego zarządu firmy upływa już 17 kwietnia 2013 r. Obecny szef spółki Krzysztof Zamasz objął stanowisko 1 stycznia 2013 r.