Wcześniej pełniła ona stanowiska kierownicze w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Później przez 10 lat związana była z grupą Vattenfall, gdzie pełniła m.in. funkcje wiceprezesa Vattenfall IT Poland oraz kierowała działem finansów i kontrollingu i zarządzała projektami w Vattenfall IT Infrastructure Service – struktury realizującej zadania w Polsce, Niemczech, Szwecji, Danii, Finlandii. Była również dyrektorem ds. finansów i controllingu oraz członkiem zespołu zarządzającego i komitetu sterującego w Vattenfall Business Services Poland - spółce realizującej zadania centrum usług wspólnych dla Vattenfall w zakresie finansów i rachunkowości, obsługi klientów, zarządzania zasobami ludzkimi i usługami IT.

Od 2010 r. Dalida Gepfert pracowała jako dyrektor jednostki centrum gospodarki własnej grupy PZU, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie księgowym centrum usług wspólnych dla spółek PZU Życie oraz PZU.

Dalida Gepfert jest już drugą osobą w zarządzie Enei, która główną część doświadczenia zawodowego zdobywała w GZE, a później w Vattenfallu (szwedzki koncern przejął GZE w 2001 r.). Również Grze­gorz Kinel­ski, który obecnie odpowiada w Enei za pion handlu, podążał podobną ścieżką kariery.

Obecnie Enei szefuje Krzysztof Zamasz (wcześniej wiceprezes Tauronu), a za sprawy korporacyjne odpowiada Paweł Orlof, wcześniej mocno związany z RWE, w ramach którego był m.in. prezesem EC Będzin.