Wyniki kwartalne Lotosu poniżej oczekiwań

Lotos zakończył pierwszy kwartał 2013 r. przychodami ze sprzedaży na poziomie 7,2 mld zł, co stanowi spadek o 8,4 proc. rok do roku

Publikacja: 07.05.2013 11:15

Wyniki kwartalne Lotosu poniżej oczekiwań

Foto: Bloomberg

Lotos miał w I kw. 2013 roku 147,4 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 35,3 mln zł zysku konsensusu. Rok wcześniej miał 597,1 mln zł zysku. Jak podała spółka, powodem była silna presja na wyniki finansowe ze strony umacniającego się dolara, postój remontowy rafinerii, wpływ tzw. „szarej strefy" na polski rynek paliw, a także przedłużająca się zima.

– Na rynek naftowy zawsze duży wpływ miała sezonowość, a pierwsze kwartały z reguły charakteryzowały się niższą sprzedażą wynikającą z ograniczonego popytu – wyjaśnił Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

– Do tego 29 marca rozpoczęliśmy planowany postój remontowy gdańskiej rafinerii, a jego wpływ na działalność firmy był odczuwalny już silnie w pierwszym kwartale. W marcu sprzedaliśmy mniej produktów, z których część trafiła do zbiorników, jako zapas, po to by realizować sprzedaż na określonym poziomie w kwietniu, już w trakcie postoju - dodał prezes.

Wynik operacyjny grupy ukształtował się na poziomie minus 25,6 mln zł wobec plus 204 mln zł oczekiwań rynkowych. W I kw. 2012 roku grupa miała zysk operacyjny na poziomie 419 mln zł. EBIT według LIFO wyniósł w I kw. 2013 r. 129,7 mln zł. Analitycy spodziewali się 189,8 mln zł. Efekt LIFO wyniósł w tym okresie 155,3 mln zł. Przychody wyniosły 7177 mln zł i były niższe od średniej prognoz na poziomie 7718,6 mln zł. Przed rokiem sprzedaż wyniosła 7832 mln zł.

Spółka poinformowała, że ujemne saldo na działalności finansowej w I kw. 2013 roku wyniosło 194,7 mln zł, w tym efekt różnic kursowych to minus 62,1 mln zł, wyceny i rozliczenia transakcji - minus 82,1 mln zł, a skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji - minus 49,4 mln zł. Dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w I kw. wyniosło 508,6 mln zł.

Segment produkcji i handlu Lotosu wykazał w I kw. 2013 roku 49 mln zł straty operacyjnej przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 345,4 mln zł zysku rok wcześniej. Segment wydobywczy zanotował z kolei zysk operacyjny na poziomie 70,3 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 134,5 mln zł. Obszar detaliczny miał 19,2 mln straty operacyjnej wobec 16,3 mln zł straty rok wcześniej.

Lotos podał, powołując się na dane POPiHN, że po pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku popyt na paliwa spadł o 6,9 proc., w tym benzyny o 7,6 proc. i oleju napędowego o 5,6 proc. Spółka wskazała, że może to być konsekwencją stagnacji gospodarczej, wysokiego poziomu bezrobocia i ujemnej dynamiki realnego wynagrodzenia brutto, a także rozwój obrotu paliwami w szarej strefie.

Udział grupy w rynku paliw w Polsce ogółem, po pierwszych dwóch miesiącach 2013 roku, spadł do 32,4 proc. (minus 2,4 p.p. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku). Jak podała spółka, było to efektem pojawiającej się możliwości zyskownej sprzedaży w eksporcie morskim. Z kolei udział w rynku detalicznym paliw wyniósł po dwóch miesiącach roku 8,6 proc. Wolumen produkcji i sprzedaży segmentu produkcji i handlu utrzymywał się na poziomie zbliżonym do I kw. 2012 roku i był na nieco niższym poziomie niż w IV kw. 2012 roku.

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła w I kw. 2013 r. 4,46 USD/bbl i była o 20 proc. wyższa niż w I kw. 2012 roku. Dyferencjał z kolei wyniósł 1,73 USD/bbl i był o 37,3 proc. wyższy niż przed rokiem.

Porozumienie w Norwegii, rozwój projektów gazowych na Bałtyku

Istotnym wydarzeniem było zawarcie porozumienia w sprawie usunięcia wadliwej platformy z norweskiego złoża Yme i wypłaty odszkodowania 470 mln USD przez SBM Offshore – właściciela platformy – dla konsorcjum operującego na koncesji. Na LOTOS E&P Norge przypada 20 proc. tej kwoty. Warto podkreślić, że LOTOS, m.in. dzięki zawartemu porozumieniu, odzyska możliwość alternatywnego zagospodarowania złoża lub sprzedaży swoich udziałów w koncesji Yme.

Kolejnym kamieniem milowym, w segmencie poszukiwań i wydobycia, było przystąpienie CalEnergy Resources Poland do spółki Baltic Gas, utworzonej przez LOTOS Petrobaltic. Dzięki temu możliwa będzie realizacja umowy inwestycyjnej zawartej w październiku ub.r., dotyczącej współpracy przy zagospodarowaniu złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Zasoby wydobywalne złóż szacuje się na 4 mld m3 gazu.

Wzrost udziałów w detalu i sprzedaży paliwa lotniczego

W I kwartale 2013 r. sieć stacji Lotos zanotowała wzrost udziału w krajowym rynku detalicznym do 8,6 proc. To efekt przede wszystkim intensywnego rozwoju sieci od 2011 r., Lotos tylko w I kwartale tego roku uruchomił kolejnych 10 stacji, (w tym 7 w segmencie ekonomicznym, pod marką Lotos Optima). Placówki Lotos Optima działają już we wszystkich województwach Polski. Warto dodać, że istotnym obszarem działania stacji Lotos jest również sprzedaż pozapaliwowa.

W analizowanym okresie LOTOS zwiększył produkcję i sprzedaż paliwa lotniczego (+38,5 proc. r./r.). Od stycznia br. spółka LOTOS sprzedaje paliwo lotnicze na Lotnisku Chopina w Warszawie, które obsługuje blisko 40 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce. Z kolei w maju zostaną uruchomione operacje tankowania „do skrzydła" na lotnisku w Krakowie.

Lotos miał w I kw. 2013 roku 147,4 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 35,3 mln zł zysku konsensusu. Rok wcześniej miał 597,1 mln zł zysku. Jak podała spółka, powodem była silna presja na wyniki finansowe ze strony umacniającego się dolara, postój remontowy rafinerii, wpływ tzw. „szarej strefy" na polski rynek paliw, a także przedłużająca się zima.

– Na rynek naftowy zawsze duży wpływ miała sezonowość, a pierwsze kwartały z reguły charakteryzowały się niższą sprzedażą wynikającą z ograniczonego popytu – wyjaśnił Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Pozostało 88% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży