PIR zainwestują z Lotosem

Obie spółki chcą zagospodarować bałtyckie złoże ropy naftowej o nazwie B8. Wydobycie ma ruszyć za dwa lata.

Publikacja: 08.10.2013 11:21

PIR zainwestują z Lotosem

Foto: Bloomberg

Lotos Petrobaltic, firma należąca do Grupy Lotos, oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe, powołane do finansowania długoterminowych i rentownych projektów, podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim.

Jego celem jest wypracowanie struktury i warunków wsparcia specjalnej spółki celowej, która będzie odpowiadała ze tę inwestycję. Lotos Petrobaltic wniesie do nowej firmy koncesję i majątek związany ze złożem B8.

Projekt ma obejmować dokończenie prac wiertniczych na złożu, instalację infrastruktury podwodnej dla celów eksploatacji i przebudowę platformy wiertniczej Petrobaltic na wydobywczą. Następnie nowo powstała firma będzie prowadzić wydobycie.

Nowe finansowanie

Całkowite nakłady związane ze spółką celową, wraz z wartością aktywów wnoszonych do niej przez Lotos Petrobaltic, wyniosą ok. 1,6 mld zł. W tej kwocie wkład giełdowej grupy to 0,7 mld zł. Pozostałe finansowanie mają zapewnić PIR i banki.

Strony zakładają, że zaangażowanie PIR w projekt nie przekroczy 563 mln zł. Wypłata pierwszej transzy powinna nastąpić w I półroczu 2014 r.

– Inwestycja w projekt zagospodarowania złoża B8 jest inwestycją o przeciętnej ekspozycji na ryzyko, ponieważ PIR inwestuje tylko w projekty o niskim lub średnim ryzyku, jakie zazwyczaj mieszczą się w zakresie działalności funduszy infrastrukturalnych lub private equity. Projekty wysokiego ryzyka, typowe dla venture capital, są wykluczone – twierdzi Mariusz Grendowicz, prezes PIR.

Na razie nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób PIR będą finansowały projekt. Rozważana jest zarówno inwestycja kapitałowa (PIR objęłyby mniejszościowe udziały), jak i w formie programu prywatnej emisji obligacji korporacyjnych z ograniczeniem zbywalności. W tym drugim przypadku okres finansowania ma nie przekraczać 10 lat.

Jaka będzie ostateczna struktura finansowania projektu okaże się po przeprowadzeniu dalszych analiz i negocjacji. Strony na razie nie podają, kiedy będą znane jej szczegóły. Ze względu na przewidywane pozyskanie kredytów musi też mieć miejsce współpraca z bankami zainteresowanymi finansowaniem.

Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planujemy na koniec 2015 roku

Wzrost produkcji

– Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planujemy na koniec 2015 r. Jego potencjał wydobywczy szacujemy na 3,5 mln ton ropy – informuje Zbigniew Paszkowicz, prezes Lotos Petrobaltic i wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos.

Dodaje, że roczna produkcja z B8 wyniesie ok. 220 tys. ton ropy. To dużo, zważywszy że w ubiegłym roku firma wydobyła łącznie 265 tys. ton surowca.

– W ramach realizacji programu „Efektywność i Rozwój 2013-15" głównym obszarem działań spółki Lotos Petrobaltic jest Morze Bałtyckie. Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą prawie 30 mln ton ropy naftowej – wskazuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Będą kolejne projekty

Lotos Petrobaltic ma obecnie na Morzu Bałtyckim cztery koncesje wydobywcze oraz dziewięć poszukiwawczych. W 2012 r. spółka wydobyła łącznie 265 tys. ton ropy, z czego prawie 190 tys. ton spod Bałtyku.

Spółka podaje, że obecnie eksploatowane złoże B3 może służyć do 2026 r. Wydobycie w tym czasie ma się utrzymywać na stabilnym poziomie powyżej 100 tys. ton rocznie. Stało się to możliwe dzięki uruchomieniu produkcji z platformy bezzałogowej o nazwie PG-1. Ilość pozostałego do wydobycia surowca szacowana jest na ok. 1,5 mln ton.

Lotos Petrobaltic we współpracy z firmą CalEnergy Resources Poland prowadzi też prace nad oceną opłacalności zagospodarowania i uruchomienia produkcji z bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. Jeśli zostanie potwierdzona ich komercyjna opłacalność, ruszy produkcja błękitnego paliwa, co może nastąpić na przełomie 2016 i 2017 r. Gdańska grupa szacuje, że łączny poziom produkcji z obu złóż wyniesie 250 mln m sześc.

Kolejny projekt Grupy Lotos jest realizowany w ramach współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Dotyczy on zagospodarowania koncesji lądowych o nazwach Kamień Pomorski oraz Górowo Iławieckie.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie