PKN Orlen przejął kanadyjską spółkę wydobywczą TriOil

Orlen Upstream International BV, spółka zależna Orlen Upstream z grupy PKN Orlen, jest jużę 100-proc. właścicielem kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd. Wartość transakcji wyniosła ok. 549,2 mln zł - podał w czwartek płocki koncern.

Publikacja: 14.11.2013 11:15

PKN Orlen przejął kanadyjską spółkę wydobywczą TriOil

Foto: Bloomberg

Rozliczenie transakcji nabycia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych serii spółki TriOil nastąpiło 13 listopada. Dzień wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy TriOil wymaganą większością głosów, zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez Orlen Upstream International.

"Transakcja została formalnie potwierdzona przez sąd prowincji Alberta - Court of Queen's Bench oraz ostatecznie sfinalizowana po przekazaniu należnych środków pieniężnych na rachunek agenta transferowego wskazanego wspólnie przez strony umowy i uzyskaniu certyfikatu wpisu do rejestru spółek handlowych" - poinformował w czwartek PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, uwzględniając zadłużenie netto wraz z kapitałem pracującym, które na 30 czerwca 2013 r. wynosiło 56,4 mln dolarów kanadyjskich (CAD), czyli ok. 168,6 mln zł, łączna kwota odzwierciedlająca wartość TriOil wynosi około 240,1 mln CAD, tj. około 717,8 mln zł.

"W związku z zakończeniem formalnego etapu transakcji (nabycia akcji TriOil), koncern rozpoczyna działania związane z integracją działalności spółek segmentu upstream (wydobycia) grupy kapitałowej Orlen" - podkreślił płocki koncern.

Umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil Orlen Upstream podpisał w połowie września. Umowa przewidywała kupno przez Orlen Upstream International wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych serii A TriOil, stanowiących 100 proc. jej kapitału zakładowego. Akcjonariusze TriOil otrzymają 2,85 CAD (czyli około 8,73 zł) w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą.

TriOil z siedzibą w Calgary (Kanada) jest spółką uczestniczącą w poszukiwaniach i wydobyciu ropy naftowej oraz gazu zimnego. Notowana jest na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych TSX Venture Exchange

PKN Orlen informował wcześniej, spółka TriOil w ostatnich latach "zanotowała dynamiczny wzrost" - w 2012 r. wydobycie węglowodorów wzrosło o 65 proc. w porównaniu z 2011 r.; z kolei w pierwszych dwóch kwartałach 2013 r. średnie dzienne wydobycie na poziomie ok. 4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy było dwukrotnie wyższe niż w porównywalnym okresie 2012 r.

"Spółka TriOil jest optymalnym celem akwizycyjnym. W przypadku jej nabycia uzyskujemy dostęp do produkujących złóż i jednocześnie dywersyfikujemy geograficznie portfel naszych aktywów. Transakcja zapewni nam również transfer know how z rozwiniętego i zaawansowanego technologicznie rynku kanadyjskiego" - mówił w połowie września prezes PKN Orlen Jacek Krawiec.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream. Z kolei Orlen Upstream ma 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream International.

Rozliczenie transakcji nabycia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych serii spółki TriOil nastąpiło 13 listopada. Dzień wcześniej walne zgromadzenie akcjonariuszy TriOil wymaganą większością głosów, zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez Orlen Upstream International.

"Transakcja została formalnie potwierdzona przez sąd prowincji Alberta - Court of Queen's Bench oraz ostatecznie sfinalizowana po przekazaniu należnych środków pieniężnych na rachunek agenta transferowego wskazanego wspólnie przez strony umowy i uzyskaniu certyfikatu wpisu do rejestru spółek handlowych" - poinformował w czwartek PKN Orlen.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro