Moody's Investors Service doceniła odporność Energi na zmiany na rynku energii elektrycznej oraz duże zaangażowanie spółki w regulowany i stabilny pod kątem dochodów segment dystrybucji. Rating spółki został utrzymany na dotychczasowym poziomie Baa1, a tymczasowy rating kredytowy dla programu emisji euroobligacji na poziomie (P)Baa1. Perspektywa ratingów została podniesiona z negatywnej na stabilną.

Na utrzymanie ratingów Agencji miał wpływ wysoki udział regulowanego obszaru dystrybucji w zysku EBITDA Grupy (około 72 proc. po 3 kwartałach 2013 roku). Dzięki temu spółka poprawia przepływy pieniężne bez względu na niskie ceny energii elektrycznej w hurcie. Agencja doceniła także mały udział segmentu wytwarzania Grupy, co czyni ją odporną na niekorzystne zmiany na rynku.

Zmiana perspektywy ratingu z negatywnej na stabilną następuje po debiucie  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 11 grudnia 2013 roku. W ramach pierwszej oferty publicznej Skarb Państwa obniżył swój udział w akcjonariacie spółki o blisko 35 proc. zachowując pakiet kontrolny powyżej 50 proc. akcji.

- Poprawa perspektyw ocen ratingowych jest rezultatem wzmacniającej się pozycji Grupy  na rynku energii – powiedział Roman Szyszko, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Energa SA. – Jest to jednocześnie, skierowany do inwestorów, sygnał, który może świadczyć o wysokiej zdolności do efektywnej realizacji naszych przyszłych planów rozwojowych - dodał.

W październiku br. Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowe ratingi Energi na dotychczasowym poziomie BBB (na skali międzynarodowej) i A (na skali krajowej) z perspektywą stabilną. Grupa Energa podlega corocznej ocenie wiarygodności kredytowej dokonywanej przez obie agencje od 2011 roku.