W listopadzie PGE GiEK podała, że w przetargu na nowy blok w Elektrowni Turów najtańsza okazała się oferta Shanghai Electric Group za 3,086 mld zł. Druga pod względem wartości była oferta konsorcjum Hitachi Power Europe, MHPS Europe, Budimeksu i Tecnicas Reunidas Energia za 3,997 mld zł brutto, a najdroższa oferta Doosan Heavy Industries & Construction za 4,012 mld zł brutto.

Rozpoczęcie prac nastąpi w momencie wydania takiego polecenia przez zamawiającego.

Zaliczka została ustalona na poziomie 10 proc. ceny kontraktu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania została ustalona na poziomie 10 proc. ceny kontraktu netto, zaś maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę to 25 proc. ceny kontraktu netto.

Budżet zamawiającego został ustalony na 2,83 mld zł brutto.

Przypomnijmy, że był to już drugi przetarg na wykonanie tej inwestycji. Za kryteria oceny ofert przyjęto wówczas cenę ofertową brutto (85 pkt.) i wskaźniki techniczne (15 pkt.).