Towarowa Giełda Energii podała, że w środę na tzw. Rynku Dnia Następnego zawarto transakcje gazem o wolumenie 2,16 tys. MWh. Z kolei dzienny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji z dostawą na 20 marca wyniosła 98,4 zł za 1 MWh. Jest to najniższa cena błękitnego paliwa ustalona na TGE od momentu uruchomienia giełdy gazu, co miało miejsce pod koniec 2012 r.

Dotychczas cena za gaz na Rynku Dnia Następnego zawsze przekraczała 100 zł za 1 MWh. Najwyższa była marcu ubiegłego roku. W tym miesiącu wynosiła średnio 120,51 zł.

Środowe notowania gazu nie mają zapewne charakteru jednorazowego. TGE policzyła, że łączny obrót gazem na rynku spot TGE od początku marca do dziś wyniósł 5136 MWh. W tym czasie kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na tym rynku od 1 do 19 marca wyniosła 99,57 zł.

TGE powstała pod koniec 1999 r. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 r. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.