Słabe wyniki PAK

Ubiegłoroczny zysk netto ZE PAK, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 216,9 mln zł wobec 406,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 358,5 mln zł z 483,6 mln zł w 2012 roku, a przychody wzrosły do 2,76 mld zł z 2,72 mld zł. EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, spadła do 716 mln zł z 764 mln zł w 2012 roku.

Publikacja: 20.03.2014 09:40

Słabe wyniki PAK

Foto: Bloomberg

ZE PAK informował wcześniej, że utworzy rezerwę za 2013 rok, związaną z uprawnieniami do emisji CO2, co obniży zeszłoroczny wynik netto o ok. 121,5 mln zł.

Spółka podała, że średnie uzyskane ceny spadły w ubiegłym roku o 20,26 zł/MWh. Wolumen sprzedaży energii wzrósł jednak o 14,74 proc. rdr do 13,09 TWh. Spadek uzyskiwanych cen w ciągu roku został częściowo zrekompensowany wyższymi rekompensatami z tytułu rozwiązania KDT o 65,3 mln zł.

Koszt własny sprzedaży w 2013 roku wyniósł 2,25 mld zł i wzrósł o 7,4 proc. rdr. Spółka podała, że główną przyczyną wzrostu kosztów jest pojawienie się nowej pozycji - kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, które wyniosły 150,65 mln zł.

Koszty ogólnego zarządu w ubiegłym roku wyniosły 149,1 mln zł (wzrost o 11,3 proc. rdr). Wzrost kosztów ogólnego zarządu jest następstwem konsolidacji przez cały rok z kosztami nabytych kopalń.

W 2013 roku nakłady inwestycyjne w grupie ZE PAK wyniosły 284 mln zł i były podobne rok do roku. Z kolei w IV kwartale ub.r. czysty zarobek spółki sięgał 18,6 mln zł wobec 88,3 mln zł rok wcześniej. Wynik był o ponad 78 proc. niższy od konsensusu rynkowego na poziomie 86,9 mln zł. Zysk operacyjny grupy w IV kwartale 2013 roku wyniósł 45,5 mln zł wobec 128,4 mln zł przed rokiem i okazał się o ponad 55 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 102,2 mln zł.

EBITDA grupy spadła do 135,6 mln zł z 218 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał wynik EBITDA na poziomie 191,7 mln zł.

Strata operacyjna w segmencie wytwarzanie wyniosła 30,5 mln zł, a w segmencie wydobycie zysk operacyjny wyniósł 65,7 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast w IV kwartale 747 mln zł wobec 735 mln zł rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 693,8 mln zł.

ZE PAK informował wcześniej, że utworzy rezerwę za 2013 rok, związaną z uprawnieniami do emisji CO2, co obniży zeszłoroczny wynik netto o ok. 121,5 mln zł.

Spółka podała, że średnie uzyskane ceny spadły w ubiegłym roku o 20,26 zł/MWh. Wolumen sprzedaży energii wzrósł jednak o 14,74 proc. rdr do 13,09 TWh. Spadek uzyskiwanych cen w ciągu roku został częściowo zrekompensowany wyższymi rekompensatami z tytułu rozwiązania KDT o 65,3 mln zł.

Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?