Energetyczna spółka z Poznania chce wypłacić ok. 251,6 mln zł dywidendy, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 0,57 zł.

Wyniki za ubiegły rok Enea przedstawi jutro.

Z zysku za 2012 rok Enea wypłaciła 0,36 zł dywidendy na akcję, co dawało łącznie prawie 159 mln zł.

Polityka dywidendowa Enei zakłada wypłatę od 30 do 60 proc. jednostkowego zysku netto.