Plan prac obejmuje budowę stacji elektroenergetycznej Ełk Bis (etap I i II), budowę stacji Łomża oraz linii elektroenergetycznej Ełk Bis- Łomża o długości ok. 85 kilometrów. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa, a koszt jego realizacji ma wynieść około 488 mln zł.

Na ocenę Komisji Europejskiej czeka jeszcze jeden wniosek o dofinansowanie projektu związanego z budową mostu energetycznego z Litwą - budowa linii Ełk Bis-Granica RP, której koszt sięga 573 mln zł, a dofinansowanie z środków unijnych ma wynieść prawie 86 mln zł.

Całkowita wartość etapu projektu budowy połączenia elektroenergetycznego z Litwą to około 1,8 mld zł, z czego dofinansowanie z UE ma wynieść prawie 768 mln zł.