Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które posiada wszystkie udziały w Exalo Drilling, PGNiG Technologie oraz Polskiej Spółce Gazownictwa dokonało zmian w zarządach tych spółek. I tak w Exalo Drilling, firmie specjalizującej się w prowadzeniu prac wiertniczych i serwisowych odwołano z funkcji prezesa Piotra Truszkowskiego. Jego miejsce zajął Ryszard Jędrzejczak. Swoją funkcję będzie pełnił od 5 maja. Jędrzejczak jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest wiceprezesem w firmie Techem Techniki Pomiarowe.

Od 14 kwietnia Janusz Radomski przestanie być prezesem PGNiG Technologie, spółki specjalizującej się m.in. w budowie gazociągów i podziemnych magazynów gazu oraz w zagospodarowaniu złóż i budowie kopalń ropy i gazu. W tej firmie przejdzie na stanowisko członka zarządu. Nowym prezesem PGNiG Technologie zostanie Marta Zygmunt, która  posiada doświadczenie w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, operacyjnych i marketingowych. Obecnie jest prezesem firmy Stare Miasto - Park. Jako jej szef wyprowadziła firmę z wieloletniej zapaści finansowej oraz organizacyjnej. Wprowadziła w spółce Stare Miasto - Park nową strukturę organizacyjną, dokonała optymalizacji kosztów oraz odbudowała markę firmy na rynku.

Wreszcie z funkcji prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, firmy do której należą gazociągi dystrybucyjne w Polsce, odwołano Adama Kielaka. Decyzja w sprawie powołania nowego prezesa ma być podjęta w najbliższym czasie.