Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska wydało już spółkom uprawnienia do emisji CO2 za rok 2013. Dostały je firmy, których instalacje wytwarzające energię elektryczną objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS)

Spółki energetyczne z uwagi na wysokie ryzyko ich nieprzydzielenia na czas musiały zawiązywać rezerwy w IV kwartale ub.r. Zrobiły tak m.in. PGE, Tauron czy ZE PAK. Darmowe uprawnienia do emisji CO2 musiały się znaleźć na rachunkach spółek w specjalnym systemie handlu emisjami do 30 kwietnia. Dzięki przydzieleniu uprawnień spółki nie muszą wydawać odłożonych na to pieniędzy, by zakupić brakujące uprawnienia do emisji na wolnym rynku.