Łupkowe poszukiwania nadal bez sukcesów

Bariery administracyjno-prawne i problemy ?z dostosowaniem technologii do polskich warunków utrudniają przejście ?do fazy wydobycia.

Publikacja: 08.05.2014 13:11

Łupkowe poszukiwania nadal bez sukcesów

Foto: Bloomberg

Dotychczas w Polsce wykonano 60 odwiertów obejmujących poszukiwania ropy i gazu w skałach łupkowych – wynika z ostatnich danych resortu środowiska. W tym roku było ich siedem, a kolejne trzy są w trakcie realizacji. To może napawać niewielkim optymizmem, zwłaszcza przy porównaniu z marazmem, a nawet zwątpieniem, jakie opanowało branżę w ubiegłym roku.

Firmy musiały wówczas przede wszystkim zmierzyć się z dwoma rodzajami barier utrudniających im prowadzenie zaplanowanych działań. Pierwsza dotyczyła braku istotnych sukcesów przy prowadzonych poszukiwaniach. Okazało się, że mimo wcześniejszych przypuszczeń oraz entuzjazmu nie udało się wprost przenieść technologii stosowanych przy łupkowych poszukiwaniach z USA i Kanady do Polski. W efekcie dziś firmy próbują znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą uzyskać przepływ ropy i gazu ze skał łupkowych gwarantujący ekonomicznie uzasadnioną eksploatację złóż.

O możliwym osiągnięciu sukcesu ostatnio najgłośniej mówią przedstawiciele irlandzkiego San Leon Energy oraz 3Legs Resources, firmy zarejestrowanej na wyspie Man. Dość aktywne od dłuższego czasu są też polskie, państwowe koncerny PGNiG i PKN Orlen.

Druga grupa barier obejmowała kwestie prawnoadministracyjne. Firmy narzekały zwłaszcza na przeciągające się i nieuwzględniające ich interesów projekty nowych regulacji. Chodziło zarówno o zmiany w prawie geologicznym i górniczym, jak i uchwalenie nowej ustawy o podatku od wydobycia ropy i gazu. Dopiero po trzech latach trafiły one do Sejmu. Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, tłumaczy, że powodem były m.in. uwagi licznie zgłaszane ze wszystkich stron.

Na początku roku NIK odpowiedzialnością za opóźnienia przy łupkowych poszukiwaniach obarczył rząd. Analizując dane za okres 2007–2012, stwierdził, że ciągle nie mamy w Polsce rzetelnie oszacowanych zasobów gazu z łupków. Aby tego dokonać, należałoby wykonać około 200 odwiertów. Oszacował, że taką ich ilość, przy obecnym tempie wierceń, osiągniemy za około 12 lat.

Do poszukiwań nie zachęcały obawy związane z zaostrzeniem unijnych przepisów. Wprawdzie ostatecznie do tego nie doszło, ale nie można wykluczyć, że po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego temat powróci. Początkowy entuzjazm w zderzeniu z polską rzeczywistością spowodował wycofanie się stosunkowo dużej liczby firm poszukiwawczych z prowadzenia działalności w Polsce. Widać to zwłaszcza na przykładzie malejącego zainteresowania łupkowymi koncesjami. Na początku ubiegłego roku w resorcie środowiska było ich zarejestrowanych 113. Obecnie już tylko 84.

Z koncesji najpierw zrezygnował amerykański koncern Exxon Mobil. Potem uczyniły to kanadyjski Talisman Energy i amerykański Marathon Oil. Z części koncesji zrezygnowało włoskie Eni. W grudniu jednej z trzech koncesji zrzekła się też firma Indiana Investments (należy do koncernu BNK Petroleum).

Dotychczas w Polsce wykonano 60 odwiertów obejmujących poszukiwania ropy i gazu w skałach łupkowych – wynika z ostatnich danych resortu środowiska. W tym roku było ich siedem, a kolejne trzy są w trakcie realizacji. To może napawać niewielkim optymizmem, zwłaszcza przy porównaniu z marazmem, a nawet zwątpieniem, jakie opanowało branżę w ubiegłym roku.

Firmy musiały wówczas przede wszystkim zmierzyć się z dwoma rodzajami barier utrudniających im prowadzenie zaplanowanych działań. Pierwsza dotyczyła braku istotnych sukcesów przy prowadzonych poszukiwaniach. Okazało się, że mimo wcześniejszych przypuszczeń oraz entuzjazmu nie udało się wprost przenieść technologii stosowanych przy łupkowych poszukiwaniach z USA i Kanady do Polski. W efekcie dziś firmy próbują znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą uzyskać przepływ ropy i gazu ze skał łupkowych gwarantujący ekonomicznie uzasadnioną eksploatację złóż.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie