Jej planowana moc zainstalowana to 1045,5 MW. Przyłączenie będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030 roku. Turbiny tej farmy wiatrowej będą zlokalizowane na obszarze morskim należącym do polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Farma wiatrowa Baltica to druga morska farma wiatrowa, planowana do przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Będzie ona przyłączona do rozdzielni 400 kV, w istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec w województwie pomorskim.

W związku z występującym dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w północnej Polsce, przyłączenie MFW Baltica do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec istotnie wpłynie na zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej dla tego obszaru.

- Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica znacząco przyczyni się bowiem do realizacji celów związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii wykorzystujących energię wiatru - podkreślił Henryk Majchrzak, prezes PSE.

AWK