Zakład w Uniszkach Zawadzkich k. Mławy (woj. mazowieckie), posiada własne przyłącze do systemu sieciowego i jest jedną z czterech w Polsce instalacji skraplania gazu ziemnego. Prace budowlano-montażowe związane z uruchomieniem punktu trwały od maja.

- Jesteśmy bardzo dumni z tego przedsięwzięcia - podkreśla Przemysław Podgórski, prezes Unimotu. Jak tłumaczy, spółka zrealizowała jeden z ważniejszych etapów strategii dotyczącej obrotu gazem, zakładającej wytwarzanie LNG w celu gazyfikacji tzw. białych plam, czyli miejsc nieposiadających dostępu do gazu sieciowego.

- Własna produkcja LNG zwiększy elastyczność jego dystrybucji. Pomoże też uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i zaopatrywać własne stacje regazyfikacji, które uruchomiliśmy w bieżącym roku w trzech różnych regionach kraju. Z kolei nadwyżki gazu LNG zamierzamy lokować we własnych, nowo powstających stacjach regazyfikacji LNG, jak i sprzedawać odbiorcom zewnętrznym - dodaje.

Obecnie trwają prace nad optymalizacją wydajności skraplarni w celu osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej. Finalizacja procesu inwestycyjnego nastąpi przed końcem bieżącego roku.