- Zarząd zaprosił stronę społeczną do podjęcia dialogu w zakresie wprowadzania ograniczeń kosztowych, będących elementem trwającego procesu przystosowywania KHW do aktualnych realiów gospodarczych – poinformował zarząd KHW. Zaproponował on stronie społecznej negocjacje dotyczące zawieszenia w trybie określonym przez kodeks pracy, niektórych elementów układu zbiorowego pracy. Dotyczyć to ma m.in. deputatów węglowych, nagród rocznych oraz innych świadczeń pracowniczych nie powiązanych bezpośrednio z wykonywaną pracą, takich jak np. ekwiwalent za pomoce szkolne czy bilet z Karty Górnika.

- Wszystkie te działania mają przyczynić się do bardziej efektywnego funkcjonowania firmy w otaczających ją uwarunkowaniach – przekonuje zarząd.

To jedna z pierwszych decyzji nowego prezesa KHW Zygmunta Łukaszczyka. Zastąpił on na tym stanowisku Romana Łoja, który został odwołany po podziemnym proteście górników likwidowanej kopalni Kazimierz – Juliusz. Górnicy domagali się spłaty zaległych pensji i wydłużenia działalności zakładu. Po interwencji premier Ewy Kopacz ich postulaty zostały spełnione, a prezes i wiceprezes ds. handlowych stracili stanowiska.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w KHW w 2013 r. wyniosło 6,4 tys. zł.