Zysk operacyjny spółki wyniósł 323,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 322,2 mln zł. EBITDA wyniosła 540,5 mln zł wobec konsensusu 534,7 mln zł. Przychody grupy w trzecim kwartale sięgnęły blisko 2,51 mld zł i były o 1,5 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 2,469 mld zł. Wzrost przychodów miał miejsce w segmencie wytwarzania (o 10 proc.) i dystrybucji (o 2 proc.), natomiast segment sprzedaży był spadek (o 20 proc.). Całkowita zainstalowana moc wytwórcza Energi wynosi 1,3 GW. Grupa wytworzyła brutto 1,3 TWh energii : 66 proc. wytworzonej energii brutto pochodziło z węgla kamiennego, 16 proc. z wody, 14 proc. z biomasy i 5 proc. z wiatru. Produkcja energii z odnawialnych źródeł wyniosła 430 Gwh. Spółka dystrybucyjna grupy, Energa Operator, dostarczyła 5,2 TWh energii elektrycznej do 2,9 mln odbiorców.

Spółki wytwórcze wyprodukowały nieznacznie mniej energii elektrycznej (0,2 proc.) niż w 3 kwartale 2013 roku. W komentarzu do wyników zarząd poinformował, że główną przyczyną był spadek produkcji w elektrowni systemowej, skompensowany większą produkcją w elektrowniach wodnych przepływowych (głównie na skutek lepszych warunków hydrologicznych). Dodatkowo pozytywnie na poziom produkcji energii elektrycznej oddziałuje akwizycja farm wiatrowych z 2013 roku, dzięki której dodatkowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 16 GWh. We wrześniu zakończyła się budowa farmy fotowoltaicznej w Gdańsku o mocy 1,64 MW, a z początkiem października oddano do eksploatacji nowe źródło ciepła w Elektrowni Ostrołęka. Nakłady inwestycyjne Energi w III kwartale 2014 roku wyniosły 323 mln zł, z czego największy udział miały wydatki segmentu dystrybucji w kwocie 197 mln zł.