::"Puls Biznesu": Enea żyje węglem i KDT-ami. Solidne wyniki Enei zostały przysłonięte przez tematy węglowe, a także przez dodatkowe 300 mln zł, które firma dostanie z rozliczenia KDT-ów. (wydanie płatne)

::"Puls Biznesu": Bogdanka to rozpalony węglik. Trzydziestoprocentowe przeceny spółek zatrudniających kilka tysięcy ludzi nie są częste, a taka właśnie wyprzedaż dotknęła Bogdankę 21 sierpnia. (wydanie płatne)

::"Parkiet": Kontrowersyjny projekt uchwały Petrolinvestu. Zarząd Petrolinvestu zwołał na 23 września nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (NWZA) w celu podjęcia uchwały o poszerzeniu składu rady nadzorczej spółki o akcjonariuszy mniejszościowych. W projekcie uchwały dodano jednak zapis mówiący o tym, że wchodzi ona w życie pod warunkiem podjęcia przez inne walne zgromadzenie – zwyczajne – uchwał przedstawionych w porządku jego obrad. W ZWZA trwa obecnie przerwa.