::"Puls Biznesu": Święta Barbara ma gest dla bankrutów Bankrutująca Kompania Węglowa musi znaleźć 300 mln zł na wypłatę tradycyjnej Barbórki. Inaczej będzie strajk. (wydanie płatne)

::"Puls Biznesu": PGNiG broni rynku, ale krwawi Gigant ma wachlarz rabatów, którymi zachęca klientów do dalszej współpracy. Mimo to traci rynek. I to się nie zmieni. (wydanie płatne)

::"Wirtualny Nowy Przemysł": Jakie przepisy z ustawy o OZE wymagają nowelizacji? Polskę czeka dużo pracy związanej z wyjaśnieniem Komisji Europejskiej naszych regulacji dotyczycących rynku mikroinstalacji i wytwarzania energii w mikroinstalacjach oraz stawek gwarantowanych określonych w ustawie o OZE. Są to zagadnienia, które będą wymagały wyjaśnienia i jeśli zostaną przyjęte będą musiały znaleźć się w nowelizacji ustawy o OZE - mówi Janusz Pilitkowski, dyrektor departamentu energii odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

W ostatnim ćwierćwieczu wraz z dynamicznie postępującym otwieraniem się gospodarek narodowych rośnie znaczenie wymiany handlowej z zagranicą jako jednej ze składowych wzrostu gospodarczego. W 2014 r. wolumen polskiego eksportu towarów wzrósł o 6,7 proc. W latach 2010–2013 średniorocznie wolumen polskiego eksportu towarów zwiększał się o 7,1 proc. Dla porównania, w tym samym okresie średnioroczny wzrost wolumenu handlu światowego wynosił 6,4 proc. (UNCTAD, Handbook of Statistics, 2014). Biorąc pod uwagę, że nasz PKB per capita stanowi tylko 60 proc. średniej starych krajów UE i chcielibyśmy zapewnić możliwie szybkie niwelowanie tej różnicy dzięki współpracy z zagranicą, powstaje pytanie: jak zdynamizować polski eksport.