EmbaJugNieft, firma z 79 proc. udziałem Petrolinvestu, zwarła aneks na mocy którego okres prowadzenia poszukiwań ropy i gazu na obszarze kazachskiej koncesji Emba został przedłużony o dwa lata. W efekcie mogą być one prowadzone do 29 czerwca 2017 r. Jest to dodatkowy czas jaki dano firmie na ocenę posiadanych zasobów ropy i gazu. Drugą stroną porozumienia jest kazachskie ministerstwo energetyki.

Petrolinvest przypomina, że zgodnie z dotychczasowymi warunkami, okres wydobywczy na obszarze Emby pozostał bez zmian i obowiązuje do dnia 29 czerwca 2036 r.

Giełdowa spółka już kilka lat temu zawarła umowę z Conwell Oil Corporation, na mocy której zobowiązała się do sprzedaży swoich udziałów w firmie EmbaJugNieft. Dokładnie w połowie grudnia 2011 r. strony podpisały umowę zobowiązującą. Z kolei w kwietniu 2013 r. ustaliły ostateczne jej warunki, w tym określiły cenę na 27,25 mln USD. Do finalizacji transakcji ciągle nie może jednak dojść. W połowie lutego Petrolinvest informował, że Conwell Oil Corporation zwrócił się do spółki o przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia transakcji do 30 kwietnia. Komunikatów o przesunięciu terminu zamknięcia transakcji było już kilkadziesiąt. W efekcie jest to jedna z najdłużej rozliczanych umów w historii giełdowych spółek.