Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport pt. „Wyniki kontroli jakości paliw realizowanych przez Inspekcję Handlową w 2015 roku". Wynika z niego, że w ubiegłym roku pobrano łącznie do badań 1603 próbki paliw ciekłych, w tym 767 próbek benzyn i 836 próbek oleju napędowego. Spośród nich 85 próbek nie spełniało wymagań jakościowych określonych w polskich regulacjach, czyli 5,3 proc. wszystkich zbadanych. W ubiegłym roku udział ten wynosił 6,86 proc. Zdecydowana większość nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego, bo 8,13 proc. zbadanych próbek. W przypadku benzyn było to 2,22 proc.

UOKiK nieprawidłowości na rynku paliw dzieli na te stwierdzone w wyniku kontroli dokonanych losowo oraz na podstawie skarg kierowców, informacji z Policji i negatywnych wyników poprzednich kontroli. W przypadku tych pierwszych 2,68 proc. próbek nie spełniało wymagań jakościowych, z kolei w drugim przypadku 9,45 proc. Zarówno na stacjach wybranych losowo, jak i na podstawie informacji o złym paliwie, zdecydowanie więcej nieprawidłowości dotyczyło oleju napędowego niż benzyn.

Najwięcej procentowo nieprawidłowości spośród stacji wybranych losowo było kolejno w województwach: łódzkim, warmińsko - mazurskim i podlaskim. Z kolei wśród wybranych na podstawie informacji o złym paliwie były te z województw: śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

UOKiK zbadał też jakość autogazu (LPG). W 2015 r. badaniom poddano 499 próbek, z których 18 nie spełniało wymagań jakościowych. To 3,61 proc. ogółem zbadanych. Rok wcześniej udział ten wynosił 2,29 proc.