Porozumienie podpisano w obecności premier Beaty Szydło i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, przy udziale związkowców z Kompanii Węglowej (KW), którzy przed tygodniem zaakceptowali założenia biznesplanu oraz godzili się m.in. na zawieszenie na dwa lata wypłat nagrody rocznej - tzw. czternastej pensji.

Inwestorzy zadeklarowali w porozumieniu plan dokapitalizowania PGG na kwotę 2,4 mld zł. Po 500 mln zł dadzą PGE GiEK, Energa i PGNiG Termika. Z kolei Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw wesprze PGG kwotą 300 mln zł, TF Silesia da 400 mln zł, a Węglokoks - 217 mln zł. Banki, w których zadłużona była KW (Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP) wraz z Węglokoksem, zadeklarowały objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1 mld 37 mln zł w rezultacie refinansowania aktualnego programu emisji obligacji Kompanii Węglowej.

Biznesplan PGG zakłada, że w końcu przyszłego roku spółka i poszczególne kopalnie mają pracować bez strat - w ubiegłym roku rentowne były tylko trzy z 11 kopalń Kompanii, a dwie kolejne były blisko rentowności. PGG ma zwiększyć wydajność, połączyć kopalnie w bardziej efektywne struktury, przekazać zbędny majątek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (wiąże się to z dobrowolnym odejściem ok. 4 tys. osób, które skorzystają z pakietu osłonowego), a w efekcie zmniejszyć koszty wydobycia węgla. W tym toku kopalnie PGG mają wydobyć ok. 28 mln ton tego surowca.

Formalnie wtorkowe porozumienie dotyczy m.in. sprzedaży 11 kopalń i czterech zakładów Kompanii Węglowej na rzecz Polskiej Grupy Górniczej. Kolejnym krokiem będą akty notarialne, na podstawie których majątek ten zostanie przeniesiony do PGG - ma to nastąpić w najbliższych dniach, by Grupa mogła rozpocząć faktyczną działalność z początkiem maja. Finalne umowy stron mają być zawarte w najbliższy piątek.