Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał tego roku. W tym czasie koncern zanotował 5,7 mld zł przychodów, co było rezultatem o 9,6 proc. słabszym od zanotowanego w tym samym czasie 2015 r. Z kolei zysk EBIDTA wyniósł 1,07 mld zł, a czysty zarobek 0,28 mld zł. Oba wyniki okazały się gorsze niż wypracowane rok temu odpowiednio o 18,5 proc. oraz o 4,1 proc.

Spółka w opublikowanym raporcie nie podaje jakie czynniki zdecydowały o pogorszeniu wyniku. Wiadomo jednie, że gdyby nie dokonane odpisy aktualizacyjne zysk EBITDA sięgnąłby 1,13 mld zł, a czysty zarobek 0,35 mld zł. Odpisów dokonano w segmencie poszukiwań i wydobycia oraz w segmencie obrotu i magazynowania. Ten drugi jako jedyny przyniósł stratę na poziomie zysku EBITDA. Najwięcej grupa zarobiła za to w obszarze dystrybucji błękitnego paliwa oraz wydobycia i poszukiwań. Ostateczne wyniki za III kwartał zostaną opublikowane 9 listopada.

PGNiG zaktualizowało też prognozy dotyczące wydobycia ropy i gazu w latach 2016-2018. Wynika z nich, że produkcja błękitnego paliwa w 2016 r. i 2017 r. wyniesie po 4,5 mld m sześc. oraz 4,6 mld m sześc. w 2018 r. Tym samym w stosunku do wcześniejszych prognoz spadnie odpowiednio o 4,3 proc., 6,3 proc. oraz 6,1 proc. Zniżka ogólnego wydobycia to efekt słabszej produkcji w Polsce. PGNiG tłumaczy, że wynika ona głównie z zastosowania wskaźników, zaktualizowanych o dane rzeczywiste, do przeliczenia gazu naturalnego na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3 (megadżul na metr sześcienny). Według spółki wolumen wydobycia gazu w jednostkach naturalnych w Polsce, w porównaniu do pierwotnej prognozy, kształtuje się na podobnym poziomie.

Z nowych szacunków wynika też, że wydobycie ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL (płynne węglowodory) wyniesie 1,31 mln ton w 2016 r., 1,32 mln ton w 2017 r. oraz 1,42 mln ton w 2018 r. Tym samym wzrośnie w każdym z tych lat odpowiednio o 8,6 proc., 7,1 proc. oraz 3,1 proc. O zwyżce szacunków produkcji ropy zdecydowały prace przeprowadzane w Norwegii. To efekt intensyfikacji wydobycia na złożach Skarv i Morvin oraz udokumentowanie i rozpoczęcie wydobycia dodatkowych zasobów w ramach jednego z odwiertów projektu Vilje. Co ciekawe w stosunku do pierwotnych szacunków spadnie produkcja ropy w Polsce. Według PGNiG zmniejszone wydobycie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji dotyczących podłączenia odwiertów na złożach Barnówko-Mostno-Buszewo oraz Lubiatów-Międzychód-Grotów. To z kolei jest spowodowane opóźnieniem w uchwaleniu Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzeni przez gminy.