Została ona zaplanowana na 30 grudnia. Regulator poinformował, że w spotkaniach udział wziąć będą mogli ci przedsiębiorcy, którzy złożą przed 14 grudnia br. deklarację o przystąpieniu do udziału w aukcji, posiadają ważne zaświadczenie o dopuszczeniu do niej lub we wskazanym terminie uzyskają takie zaświadczenie.

W trakcie spotkań przewidziano dwa panele. Pierwszy (15 grudnia) będzie dotyczył spraw związanych z zasadami obliczania dopuszczalnej pomocy publicznej w systemie aukcyjnym OZE. Podczas drugiego (16 grudnia) zostaną przedstawione zasady funkcjonowania Internetowej Platformy Aukcyjnej. W drugim z wymienionych szkoleń będą mogły wziąć udział tylko osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie już od poniedziałku (12 grudnia) zainteresowani skorzystaniem z systemu aukcyjnego mogą rozpocząć procedurę rejestracji na produkcyjnej wersji Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). Aplikacja dostępna jest pod adresem https://ipa.ure.gov.pl.