Kilka dni temu w URE odbyło się spotkanie dotyczące zakończonych ustaleń nowej treści rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu tzw. Security of Supply (SoS). Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele KE, URE, Ministerstwa Energii, Gaz-Systemu, PGNiG oraz Hermes Energy Group.

- Jedną z bardzo pozytywnych kwestii dla polskich spółek obrotu gazem ziemnym są ustalenia dotyczące pierwszeństwa uznawania przepustowości na interkonektorach transgranicznych. Według nowelizacji rozporządzenia, która ma wejść w życie z końcem października 2017 roku, nie zdarzy się sytuacja, kiedy w jednym z krajów UE będą zatłaczane podziemne magazyny gazu ograniczając w ten sposób przesył błękitnego paliwa do systemów przesyłowych państw ościennych - mówi cytowany w komunikacie prasowym Szymon Koc, kierownik sekcji dyspozycji i bilansowania HEG. Dodaje, że przykładem, który interesuje spółkę jest związek zatłaczania niemieckich magazynów np. magazynu Katharina z eksportem gazu z Niemiec do Polski, szczególnie w przypadku ograniczenia dostaw gazu ze Wschodu. Nowelizacja SoS ma wprowadzić zapis mówiący, że nawet przepustowości przerywane na interkonektorach mają mieć pierwszeństwo przed przepustowościami ciągłymi na punktach wyjścia do magazynów gazu.

- Ponadto, takie ustalenia znoszą argument Gaz-System dotyczący braku pewności odbioru zapasu obowiązkowego z magazynów w Niemczech, w sytuacji konieczności zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego kraju podczas zimy gazowej. Wcześniej polski operator nie mógł podpisać się pod takim rozwiązaniem przez regulacje niemieckie, które teraz zostaną zniesione przez nadrzędną regulację Komisji Europejskiej - twierdzi Koc.