Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko

Jak poinformowała Towarowa Giełda Energii, 6 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii powierzyło stanowisko prezesa zarządu kolejnej kadencji Piotrowi Listwoniowi, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. operacyjnych. Został on wybrany na to stanowisko w drodze konkursu.

Publikacja: 08.05.2024 20:39

Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii

Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii

Foto: Bloomberg

Co do pozostałych członków zarządu, decyzją rady nadzorczej TGE na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu kolejnej kadencji pozostanie Jarosław Ziębiec. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych kolejnej kadencji Mariusza Buraczyńskiego, który obejmie funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.Powołanie prezesa i członków zarządu TGE zostało poprzedzone procedurą konkursową.

Czytaj więcej

Jest nowy szef PSE. To Grzegorz Onichimowski, były prezes TGE

Nowa kadencja rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.  Dotychczasowy prezes TGE, Piotr Zawistowski będzie pełnił funkcję prezesa Towarowej Giełdy Energii. do wygaśnięcia obecnego mandatu. - Po jego wygaśnięciu planowana jest kontynuacja współpracy w innej formule -czytamy w komunikacie.

Kim jest Piotr Listwoń

Piotr Listwoń z TGE jest związany od 2008 r., gdzie początkowo był zaangażowany w prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz kierował wdrożeniem zaawansowanego systemu płatności w IRGiT. W latach 2013–2018 pełnił funkcję dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz dyrektora rozwoju współpracy międzynarodowej w IRGiT. W tym czasie reprezentował również spółkę w walnych zgromadzeniach stowarzyszenia EACH (European Association of CCP Clearing Houses) zrzeszającego izby rozliczeniowe CCP w Europie.

Czytaj więcej

Piotr Zawistowski, prezes TGE: Nowa ustawa mrożąca ceny przywraca rynek

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (XBID) w trybie 24/7/365, uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF czy też zaimplementowanie kompleksowego programu poprawy płynności. Od kwietnia  2018 r. jest członkiem rady nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast od grudnia 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE.

W styczniu 2021 r. dołączył do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx (Association of Power Exchanges).W październiku 2023 r., równolegle do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu TGE, objął stanowisko wiceprezesa zarządu IRGiT, nadzorując w ten sposób działalność operacyjną GK TGE.

Co do pozostałych członków zarządu, decyzją rady nadzorczej TGE na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu kolejnej kadencji pozostanie Jarosław Ziębiec. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych kolejnej kadencji Mariusza Buraczyńskiego, który obejmie funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.Powołanie prezesa i członków zarządu TGE zostało poprzedzone procedurą konkursową.

Nowa kadencja rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.  Dotychczasowy prezes TGE, Piotr Zawistowski będzie pełnił funkcję prezesa Towarowej Giełdy Energii. do wygaśnięcia obecnego mandatu. - Po jego wygaśnięciu planowana jest kontynuacja współpracy w innej formule -czytamy w komunikacie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Jest zapowiedź wydzielenia węgla i nowa data uruchomienia elektrowni jądrowej
Energetyka Zawodowa
Daniel Obajtek i jego zastępcy opuścili Polskę. Każdy w innym kierunku