Przyczyną odwołania – jak czytamy w komunikacie giełdowym spółki – jest utrata zaufania. Rada nadzorcza powierzyła wiceprezesowi Maciejowi Stańczukowi pełnienie obowiązków prezesa Rafako.

Zarząd Rafako 8 maja podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania alternatywnego scenariusza tzw. procesu inwestorskiego, a więc dotyczącego znalezienia dla Rafako inwestora. W marcu 2022 r. Rafako i strategiczny inwestor spółki PBG podpisali warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, grupą kapitałową należącą do Michała Sołowowa. Do tego czasu jednak firma nie rozpoczęła due dilligence, a praktycznie wszystkie warunki zawieszające proces inwestorski zostały już spełnione, z porozumieniem z Tauronem o rozliczeniu inwestycji w Jaworznie na czele.

Czytaj więcej

Z ustaw prądowych do budowy atomu. Energetyczne roszady w rządzie

Potencjalny inwestor zaprzestał jednak starań o kontynuowanie procesu przejęcia. Rafako zapowiedziało więc grupowe zwolnienia z blisko 900-osobowej załogi. Ratunkiem dla spółki będącej w trudniej sytuacji finansowej może być zaangażowanie się w przejęcie akcji Agencji Rozwoju Przemysłu.