Firmy zawarły aneks do umowy sprzedaży 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako. Spółki potwierdzają wolę w zakresie kontynuacji i dalszej realizacji transakcji przewidzianej w umowie, a termin zamknięcia transakcji przedłużono do najpóźniej 30 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej

Przejęcie Rafako przez Sołowowa ponownie wydłużone

Aneks zakłada potwierdzenie przez strony umowy sprzedaży, że spełnione zostały warunki zawieszające w postaci otrzymania przez inwestora zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez inwestora kontroli nad Rafako, zawarcie umowy inwestycyjnej, doprowadzenie przez emitenta do ponownej synchronizacji bloku po zakończonym postoju w odniesieniu do przedmiotu kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie, podpisanie przez emitenta z JSW Koks aneksu do kontraktu związanego z projektem Radlin, podpisanie przez Rafako z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna porozumienia, na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta oraz obniżenia kapitału zakładowego Rafako, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, pozyskanie przez PBG zgody jej obligatariuszy, na sprzedaż przez PBG akcji PBG oraz akcji Multaros (pośrednio w drodze sprzedaży udziałów Multaros) na rzecz inwestora, a także zwolnienie akcji PBG oraz akcji Multaros z zastawów rejestrowych oraz pozostałych zabezpieczeń i wreszcie wydanie przez sędziego-komisarza ustanowionego dla PBG w postępowaniu restrukturyzacyjnym, zgody na sprzedaż akcji PBG i udziałów Multaros.