Sejmowa Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która zajęła się tym poselskim projektem zaproponowała podczas wieczornego, czwartkowego posiedzenia kilka poprawek doprecyzowujących i o charakterze legislacyjno-redakcyjnym do projektu.

Zmiany mają m.in. umożliwić realizację inwestycji towarzyszących w terminalu LNG w Świnoujściu przez następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych.

Projekt przewiduje także rozwiązanie dylematu związanego z przeniesieniem koncesji poszukiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez PGNiG na nowy podmiot, który powstanie po fuzji z Orlenem. –Konieczność wprowadzenia zmian jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – czytamy w projekcie.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, który zabrał głos na początku posiedzenia Komisji, powiedział, że projekt jest korzystny z punktu widzenia fuzji. – PGNiG posiada ok. 250 koncesji i wiąże się z nimi 13,5 tys. decyzji i aktów administracyjnych związanych z działalnością koncesyjną. W związku z tym ta ustawa jest korzystna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mamy gwarancję, że te koncesje przejdą w tym samym czasie na drugi podmiot – wyjaśnił Małecki.

Za projektem głosowało 20 posłów, a sześciu wstrzymało się od głosu. Posłem sprawozdawcą projektu został Witold Czarnecki (PiS).