Rafako zawarło list intencyjny z krajowym inwestorem branżowym, działającym we współpracy z międzynarodowym inwestorem finansowym, w zakresie potencjalnej transakcji nabycia 42,47 mln akcji Rafako należących obecnie do PBG oraz Multaros. Na mocy tego porozumienia ma także zostać udzielone spółce finansowanie w kwocie co najmniej 70 mln zł. Szczegółowe warunki potencjalnej transakcji będą przedmiotem dalszych rozmów z potencjalnym inwestorem. Decyzja o realizacji transakcji będzie uzależniona od spełnienia się szeregu czynników prawnych oraz biznesowych wyników badania due diligence, możliwości zapewnienia adekwatnego poziomu finansowania Rafako i uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Finansowanie w kwocie co najmniej 70 mln zł ma zapewnić Rafako odpowiedni kapitał obrotowy, sfinansowanie przedterminowej spłaty - z dodatkowym dyskontem - wybranych wierzytelności objętych układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także eliminacji negatywnych kapitałów własnych oraz umożliwienia pozyskania linii gwarancyjnych. Ma to pozwolić na pozyskanie i realizację nowych kontraktów. Rafako będące obecnie na etapie restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz instalacji wspierających ochronę środowiska w branży energetycznej.