Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE

Grupa Enea miała w 2023 r. 6,3 mld zł EBITDA wobec 2,22 mld zł zysku EBITDA rok wcześniej. Wynik netto był jednak na minusie rzędu 704,3 mln zł. Rok wcześniej było to 45,4 mln zł na plusie. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik sektora wytwarzanie. Spółka zabrała także głos ws. NABE.

Publikacja: 17.04.2024 22:51

Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE

Foto: Enea

Sam zysk operacyjny wyniósł 955,7 mln zł, a strata netto jednostki dominującej 704,3 mln zł. Przychody wyniosły 48,2 mld zł. Rok wcześniej, w 2022 r., grupa miała 30,1 mld zł przychodów, 578,2 mln zł zysku operacyjnego i 45,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej. 

Wyniki finansowe 

Obszar Wytwarzania odnotował w 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 3,6 mld zł, wyższy rok do orku o 3,29 mls zł. Wyższa EBITDA to efekt głównie wzrostu wyniku w segmencie Elektrowni Systemowych oraz w segmencie OZE.W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 1,32 mld zł, czyli 715,8 mln zł więcej rok do roku. 

Obszar Dystrybucji zanotował EBITDA na poziomie 1,8  mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 493,2 mln zł. Wzrost jest efektem wyższej zrealizowanej marży, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych i spadku wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej

Echa wywiadu z minister przemysłu. Tusk wspiera, minister precyzuje, PiS krytykuje

Obszar Obrotu zanotował stratę EBITDA na poziomie 29,9 mln zł, o 46,1 mln zł mniejszą rok do roku. Jak podano, wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia i wyższej aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania systemu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Nakłady inwestycyjne grupy Enea wyniosły w 2023 r. 3,7 mld zł. Inwestycje w obszarze dystrybucji osiągnęły w ubiegłym roku rekordową kwotę ponad 1,86 mld zł.

Grupa uiściła także odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny Rzędu 3,2 mld zł, a wielkość rekompensat za mrożenie cen energii wyniosła 3,2 mld zł. 

Wyniki operacyjne 

Do sieci dystrybucyjnej Enea Operator w 2023 r. przyłączonych zostało razem z mikroinstalacjami blisko 24 tys. źródeł odnawialnych, a łączna liczba przyłączonych do sieci dystrybucyjnej spółki źródeł OZE wynosiła na koniec roku ponad 174 tys. o łącznej mocy ponad 1,5 GW. Grupa wytworzyła w 2023 roku 21,3 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 20,0 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 22,8 TWh.

Czytaj więcej

Enea zmieniła radę nadzorczą. Teraz czas na zarząd

Wydzielenie węgla zawieszone 

Enea przekazała, także, że opierając się o założenia transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, w 2023 r. Enea kontynuowała działania w zakresie wydzielenia ze swoich struktur aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych. - Ze względu na brak finalnych decyzji dotyczących powstania NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego)  zarząd Enei 3 stycznia 2024 r. podjął decyzję o zawieszeniu projektu, do czasu wznowienia prac przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Na dzień publikacji oświadczenia Enea nie posiada informacji jakie kroki, w związku z niepowołaniem NABE, są planowane, aby wesprzeć spółki energetyczne w zarządzaniu istniejącymi aktywami węglowym- podaje Koncern. 

Wkrótce kolejne przetarg na gazowe Kozienice 

 W I kw. 2024 r. Enea Elkogaz, spółka córka Enei uzyskała zgody korporacyjne na dalszą realizacje projektu w zmienionej formule. Poprzednia zakładała realizacje bloku gazowych z wykorzystaniem infrastruktury bloków węglowych. Nie było jednak chętnych w przetargu na realizację inwestycji. Teraz przetarg ma dotyczyć budowy bloków gazowych o mocy ponad 2 GW od zera (Koncepcja zakładała dwa bloki  po 1100 MW lub trzy po 700 MW) . -  Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej celem wyboru generalnego wykonawcy inwestycji. Uruchomiono konsultacje rynkowe na potrzeby zebrania aktualnej wiedzy dla potrzeb opracowania dokumentacji przetargowej -informuje Enea. 

Sam zysk operacyjny wyniósł 955,7 mln zł, a strata netto jednostki dominującej 704,3 mln zł. Przychody wyniosły 48,2 mld zł. Rok wcześniej, w 2022 r., grupa miała 30,1 mld zł przychodów, 578,2 mln zł zysku operacyjnego i 45,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej. 

Wyniki finansowe 

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne