Amon, spółka zależna Polenergii, wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku zmianę powództwa przeciwko spółce zależnej Tauronu - Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa - w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Amon. W efekcie zmiany powództwa, Amon obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się zapłaty 20,1 mln zł.

Polenergia przekazała także, że spółka zależna Talia wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku czwartą zmianę powództwa przeciwko PKH w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych (tzw. zielone certyfikaty) zawartych przez PKH z Talia. Na mocy powyższej zmiany powództwa, Talia obok kwot dotychczas dochodzonych, domaga się zapłaty 14,25 mln zł.