Wszystko zaczyna się od projektu

By stworzyć GOZ, potrzebna jest współpraca biznesu, administracji i społeczeństwa.

Publikacja: 01.12.2018 19:57

Wszystko zaczyna się od projektu

Foto: Fotolia

Z jednej strony kurczące się zasoby naturalne. Z drugiej – rosnące góry odpadów. W dzisiejszych czasach producent opakowań musi wziąć odpowiedzialność za ich wpływ na środowisko. Dlatego właśnie Grupa CANPACK od ponad 20 lat tworzy sieć odzysku zużytej puszki aluminiowej w Polsce. Obecnie jej poziom recyklingu wynosi już ponad 80 proc.

Jednak by system odzyskiwania opakowań przynosił aż tak dobre rezultaty, musi być zorganizowany z głową.

Co może biznes?

Myślenie o gospodarce nisko odpadowej powinno zacząć się od projektu. Przykładem „ekoprojektowania” może być np. puszka aluminiowa, która z uwagi na surowiec może być przetwarzana wielokrotnie.

To nie wszystko. Recykling jest tylko pewnym, bardzo istotnym, elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ważne jest jednak to, by rzeczywiście przejść od gospodarki „odpadowej” do „surowcowej”.

W Polsce największe firmy wprowadzające na rynek opakowania od lat uczestniczą w kosztach systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Jednak ze względu na nowe przepisy dyrektyw odpadowej i opakowaniowej wymaga to zmian.

Przekształcenie to powinno być ewolucyjne i musi się opierać na usprawnianiu istniejącego systemu bazującego na profesjonalnej organizacji rynku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. To z jednej strony pozwalałoby zmniejszyć operacyjne obciążenia wprowadzających opakowania na rynek. Z drugiej – sprawiłoby, że gospodarką odpadami opakowaniowymi zajmą się wyspecjalizowane podmioty.

Z kolei stopniowe zmiany pozwalałyby sukcesywnie eliminować wady i ryzyka obecnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. A także zapewniać wymagany wzrost rzeczywistych poziomów recyklingu w Polsce.

Trójstronna współpraca

Od miesięcy trwa dialog między interesariuszami rynku a przedstawicielami administracji publicznej. Aktywnie uczestniczy w nim także Grupa CANPACK, poprzez CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Ale zanim do tego dojdzie, proces legislacyjny powinien być poprzedzony analizą obecnego stanu prawnego pod kątem wdrożenia GOZ. A dopiero po tym powinno nastąpić zakończenie prac nad mapą drogową w kierunku GOZ i przyjmowanie kolejnych, już bardziej szczegółowych aktów legislacyjnych, takich jak implementujące waste package, w tym zmiany do ustawy o odpadach oraz ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in. w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak i ekoprojektowania.

Jednak by efektywnie wdrażać ideę GOZ, nie wystarczy tylko współpraca biznesu i administracji. Znaczenie ma też konsument.

By aluminiowa puszka mogła być ponownie wykorzystana, konsument powinien wrzucić ją do odpowiedniego kontenera z podobnymi surowcami wtórnymi. Bez współpracy ze strony klienta nic nie wyjdzie.

Z jednej strony kurczące się zasoby naturalne. Z drugiej – rosnące góry odpadów. W dzisiejszych czasach producent opakowań musi wziąć odpowiedzialność za ich wpływ na środowisko. Dlatego właśnie Grupa CANPACK od ponad 20 lat tworzy sieć odzysku zużytej puszki aluminiowej w Polsce. Obecnie jej poziom recyklingu wynosi już ponad 80 proc.

Jednak by system odzyskiwania opakowań przynosił aż tak dobre rezultaty, musi być zorganizowany z głową.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
COP24 Walka o klimat
Kurtyka: Katowickie porozumienie przejdzie do historii
COP24 Walka o klimat
Od błękitnego paliwa do czystego powietrza
COP24 Walka o klimat
Możemy planować dekarbonizację energetyki
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
COP24 Walka o klimat
Współpraca kluczowa dla klimatu